Tulostettava versio Tulosta

Tietosuojaseloste

 

Rekisterin pitäjä                     
Restel Hotel Group
PL 72, Hämeentie 19
00501 HELSINKI
puh. (09) 73352, fax (09) 7335 399
e-mail: my.reservation@restel.fi

Yhteyshenkilö
Restel Oy
Taina Honkala
PL 72
00501 HELSINKI
puh. (09) 73352, fax (09) 7335 399
email: taina.honkala@restel.fi

Hotelliketjut    
Tämä tietosuojaseloste koskee Restel Hotel Groupin hotelliketjuja: Cumulus, Rantasipi, Holiday Inn sekä hotelleja: Hotel Atlas Kuopio, Hotelli Seurahuone Helsinki sekä Crowne Plaza Helsinki

Rekisterin nimi                     
Hotellijärjestelmän matkustajarekisteri

Rekisterin tarkoitus        
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta säädetyn lain (Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 2006/308 6§) velvoittamien matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö     
Matkustajailmoituksen tiedot ja asiakkaan antamat asiakastiedot.

Tietolähteet    
Asiakkaan antamat tiedot.

Tietojen luovutus ja siirto          
Tietoja ei luovuteta muille kuin lain määräämille viranomaisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Restel Hotel Groupin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.
Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Pääsy rekisteriin yleisen verkon kautta on estetty.

Tarkastusoikeus ja sen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen   
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Kielto-oikeus  
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan.
Ilmoita kiellosta rekisterin yhteyshenkilölle.